中文版     
Home
People
Research Resource Contact US Contact US

Faculty       Fellows
Fu Songbin
Jin Yan
Zhou Chunshui
Bai Jing
Chen Feng
Yu Yang
Qiao Yuandong
Zhang Chunyu
Meng Xiangning
Sun Wenjing
Cui Xiaobo
Huang Yun
Liu Fangli
Zhang Xuelong
Xu Lidan
Sun Donglin
Sun Haiming
Wu Jie
Zhu Jing
Jia Xueyuan
Ji Wei
Liu An
Liu Peng
Ji Guohua
Guan Rongwei
Gao Wei
Wu Nan
Su Hui
Cui Xilin
Ma Jinfa
    ,
 
 
 
 
Research Areas
     
    
Recent Publications

Copyright ©2013 Laboratory of Medical Genetics,Harbin Medical University.All Right Reserved
157 BaoJian Road,Nangang District,Harbin, 150081 ,China
Tel: 86-451-86674798 Fax: 86-451-86677243 Email: hmugenetics@ems.hrbmu.edu.cn